Stikkord

, , , ,

Longitudinal investigation of natural killer cells and cytokines in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis

Ekua W BrenuMieke L van DrielDonald R StainesKevin J AshtonSharni L HardcastleJames KeaneLotti Tajouri,Daniel PetersonSandra B Ramos and Sonya M Marshall-Gradisnik

Journal of Translational Medicine 2012, 10:88 doi:10.1186/1479-5876-10-88

Published: 9 May 2012

Du kan lese hele HER

Googleoversettelse ;

Langsgående etterforskning av natural killer celler og cytokiner i kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt
Ekua W Brenu, Mieke L van Driel, Donald R Staines, Kevin J Ashton, Sharni L Hardcastle, James Keane, Lotti Tajouri, Daniel Peterson, Sandra B Ramos og Sonya M Marshall-Gradisnik
For alle forfatter e-post, kan du logge deg på.
Journal of translasjonell medisin 2012, 10:88 doi: 10.1186/1479-5876-10-88
Publisert: 09.05.2012
Abstract (foreløpig)
Bakgrunn
Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt (CFS / ME) er en etiologically uforklarlig lidelse preget av uregelmessigheter i ulike aspekter ved immunologiske funksjon. For tiden er det ukjent om disse immunologiske endringene forblir konsistent over tid. Denne studien undersøker Natural Killer (NK) celle cytotoksisk aktivitet, NK celle undergrupper (CD56brightCD16-og CD56dimCD16 +) og cytokiner, i løpet av A12 måneders periode hos pasienter med CFS / ME.

Metoder
Deltakerne i studien omfattet 65 (47,2 + / -11.5 år) CFS / ME deltakere og 21 (45,2 + / -9,3 år) ikke-trøtt kontroller. Flowcytometri protokollene ble brukt for å vurdere NK undergrupper og NK cytotoksisk aktivitet på ulike tidspunkter som inkluderte baseline (T1), 6 (T2) og 12 måneder (T3). Cytokin sekreter ble målt etter mitogen stimulering av perifere mononukleære blodceller.

Resultater
NK cytotoksisk aktivitet ble signifikant redusert i CFS / ME pasienter ved T1, T2 og T3 i forhold til ikke-trøtt gruppe. I tillegg, i forhold til de ikke-trøtt kontroller, hadde CFS / ME-gruppen signifikant lavere antall CD56brightCD16-NK-celler hos både T1 og T2. Interessant å følge mitogen stimulering, viste cytokin sekret betydelige økninger i IL-10, IFN-gamma og TNF-alfa ved T1 i CFS / ME-gruppen. En betydelig nedgang ble observert ved T2 i CFS / ME-gruppen for IL-10 og IL-17A mens på T3, ble IL-2 økte i CFS / ME-gruppen i forhold til de ikke-trøtt kontroller. Samlet cytotoksisk aktivitet ble signifikant redusert ved T3 sammenliknet med T1 og T2. CD56brightCD16-NK-celler var mye lavere ved T2 sammenlignet med T1 og T3. IL-10 og IL-17A sekresjon ble forhøyet i T2 i forhold til T1 og T3.

Konklusjon
Disse resultatene bekrefter nedgang i immunforsvar i CFS / ME pasienter, tyder på en økt mottakelighet for virus og andre infeksjoner. Videre NK cytotoksisk aktivitet kan være et egnet biomarkør for diagnostisering CFS / ME som det ble konsekvent redusert i løpet av 12 måneder studien.

Den komplette artikkelen er tilgjengelig som en provisorisk PDF. De fullt formaterte PDF og HTML-versjoner er i produksjon.

About these ads