Stikkord

, , ,

church-doors-locked

den makta
makta som veks seg større og større

er det ei legitim makt?

en fremmed vilje over ens egen
underordning
autor­iteten tar beslutningene
fra de andre
den stjeler disse beslutningene
systematisk tilsidesettelse
drepende på menneskets hjerte og sjel

å se bort fra individualiteten

tenkeevnen
fornuften
sykner hen
autoriteten kveler
umyndiggjørelse
apati
ensomhet
usikkerhet
fremmedgjørelse

opprør mot autoriteten
og det er det faktisk noen som gjør
man hevder sin autonomi

mennesket har behov for å slippe fri fra autoritetens begrensninger

makt korrumperer
maktmennesker

makten etterstrebes særlig av mennesker som på forhånd betrakter seg som egnede til å ta andres beslutninger
dvs. mennesker som har en tendens til selvovervurdering og til å være asosiale og til å ville tilrane seg privilegier
makt korrumperer

All makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.

Reklamer