dsc02089

tanker
følelser
handlinger
kroppslige kjensler

hvor er vi

hvilken veg skal hun velge?

Reklamer