Kategorier
følelser

arr

2014-02-08 01.42.20

dei vonde orda
dei orda som får deg i sjokk
som stikk deg
og tar tak i deg
og sit der
for evig og alltid

dei orda som ein gøyme
som ein helst vil gløyme
dei orda som borre seg inn i ryggmargen
og blir sitjande

dei orda
dei vonde orda
som nokon sa til deg
som etterlate åpne sår